Verksamhetsområdet är Laholms kommun samt kringliggande kommuner. Det stämmer väl in med det miljötänkande som installationen av en värmepump innebär.

 

Värmepumpar och AC-anläggningarna fungerar på samma sätt. Skillnaden är att man vänder funktionen.

Aggregatet på insidan ger antingen värme eller kyla beroende på vilket kommando man ger till det.

 

Jag/vi erbjuder:

Service på värme- och klimatanläggningar typ Luft - Luft.

 

                                            Servicen omfattar:

                                   Rengöring av lameller i elementen

                                   Funktionskontroller

                                   Byte av allergifilter

 

Reparationer av det mekaniska i anläggningarna.

                                    Ett exempel är lagringarna i fläktmotorerna.

 

Eventuella fel på köldmediet (ibland felaktigt kallat gasen) åtgärdas genom att jag kontaktar Christofferssons El i Mellbystrand som är akrediterad (är godkänd) för arbete med detta.

 

Jag erbjuder dessutom serviceavtal för framtiden. Avtalet innebär att jag svarar för att kontakta er efter 1-2 år (beroende på användningsplats)  för förnyad service, så att ni själva slipper hålla rätt på när det är dags igen. Serviceavtal kostar inget. Det innebär för kunden endast att man lämnar garanti att inget annan än Värmepumpservice i Laholm "petar" i anläggningen.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Adress:      Värmepumpservice i Laholm

   Elver Åkesson               tel säkrast 17-18.00       070-5862519

   Laxgränd 6                     E-post                               elver@varmepumpservice.nu

   312 33  LAHOLM          F-skattesedel finns