Beställning av service

 

Jag planerar att utföra servicearbetet så att miljöpåverkan blir så litet som möjligt. Därför vill jag försöka samordna besöken så att det blir flera besök på området.  

 

 

Inför beställning av service bör ni ha uppgifter framme om värmepumpens fabrikat, modell och tillverkningsår. Det är viktigt, eftersom servicemanualer finns för olika modeller. Fabrikaten och modellerna är många.

Berätta eller skriv via mail hur värmepumpens innedel sitter monterad så att jag har rätt stege eller trappa med mig.

 

 

Om ni tillsammans med minst 2 grannar eller närboende (tillsammans 3) beställer service för åtgärder samma dag ges alla inblandade 30% rabatt på serviceavgiften.

  

 

Värmepumpservice i Laholm

Elver Åkesson

Laxgränd 6

312 33  LAHOLM

Tel (säkrast vardagar 17-18.00) 070-5862519.

 

Tala om vem du är och  ditt telefonnummer så ringer jag upp!

E-post elver@varmepumpservice.nu